Opleveringen

  • Visuele identiteit door Marc
  • Tweetalige website
  • Ledenbeheer via Woocommerce
  • Eventregistratie via website
  • Nieuwsbrieven via Mailchimp
  • API koppeling met E-boekhouden

“De website fungeert als Single Source of Truth voor de vereniging. Of het nu gaat om het ledenbeheer, de events, artikelen tot zelfs de relevante rechtzaken die via RSS vanuit rechtspraak.nl worden ingeladen in de site.”

Gerelateerd
werk: